bảng xếp hạng olympic bóng đá nữ

bảng xếp hạng olympic bóng đá nữ

Ngày thi đấu thứ 2 Olympic Rio 2016 sẽ còn những cuộc tranh tài sôi nổi ở môn bơi, xe đạp, bóng đá nữ, vật tự do nữ.
Môn bơi
Bơi nghệ thuật – 2 VĐV Hàn Quốc
Cua-rơ Trung Quốc
Kiểu bơi người nhện của Trung Quốc
Kiểu bơi ếch của Trung Quốc
VĐV Trung Quốc
Kiểu bơi người cá của Trung Quốc
VĐV người Hàn Quốc
Kiểu bơi tự do của Trung Quốc
Kiểu bơi ếch của Hàn Quốc
Kiểu bơi ếch của Hàn Quốc
Kiểu bơi tự do của Hàn Quốc
Kiểu bơi ếch của Hàn Quốc
Kiểu bơi tự do của Hàn Quốc
Kiểu bơi tự do của Trung Quốc
Kiểu bơi tự do của Hàn Quốc
Kiểu bơi tự do của Hàn Quốc
Kiểu bơi tự do của Hàn Quốc
Kiểu bơi tự do của Hàn Quốc
Kiểu bơi tự do của Hàn Quốc
Kiểu bơi tự do của Hàn Quốc
Kiểu bơi tự do của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Trung Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Trung Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi bướm của Hàn Quốc
Kiểu bơi bướm của Hàn Quốc
Kiểu bơi bướm của Hàn Quốc
Kiểu bơi bướm của Hàn Quốc
Kiểu bơi bướm của Hàn Quốc
Kiểu bơi bướm của Hàn Quốc
Kiểu bơi bướm của Hàn Quốc
Kiểu bơi bướm của Hàn Quốc
Kiểu bơi bướm của Hàn Quốc
Kiểu bơi bướm của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu bơi hỗn hợp của Hàn Quốc
Kiểu lướt sóng của Australia
Các trận đấu bóng đá
Bóng đá nam – Các trận đấu bảng B (3 đội)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *