nhận định bóng đá barca vs real sociedad

nhận định bóng đá barca vs real sociedad

3-0


1h45 ngày 23/10, sân Monumental (Copa America)
2-0


1h45 ngày 27/10, sân Monumental (Dublin)
0-0
0
2h45 ngày 29/10, sân Azteca (Las Vegas)
0-0
0
3h30 ngày 1/11, sân Azteca
5-0
0

0h30 ngày 4/11, sân Rose Bowl (Mỹ)
0-1
0
2h45 ngày 6/11, SVĐ quốc gia (U.S.League)
1-1
0
3h30 ngày 11/11, sân Rose Bowl (Mỹ)
2-1
0
3h30 ngày 16/11, sân Arena Progreso (Argentina)
0-1
0
3h30 ngày 16/11, sân La Bombonera (Mexico)
0-0
0
3h30 ngày 21/11, sân Arena da Amazonia (Brazil)
0
2-1
0
2h30 ngày 21/11, sân Arena da Amazonia
0-0
0
3h30 ngày 21/11, sân Arena da Amazonia
0-1
0
3h30 ngày 21/11, sân Arena de Sao Paulo (Brazil)
1-2
0
3h30 ngày 21/11, sân Amazonia
B.N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *