kết quả bóng đá việt nam chiều nay

kết quả bóng đá việt nam chiều nay

Cụ thể kết quả:
Bóng đá nam:
Thái Lan-Việt Nam: 2-0
B.Bình Dương-Malaysia: 8-1
B.Bình Dương-Indonesia: 3-4
B.Bình Dương-Thái Lan: 0-3
Hà Nội T&T-A.An: 1-0
Hà Nội T&T-Malaysia: 1-0
B.Bình Dương-Indonesia: 1-1
Hà Nội T&T-Malaysia: 1-0
B.Bình Dương-Thái Lan: 1-2
Lịch thi đấu ngày 17/6
Ngày 15/6:
16 giờ 30: U23 Việt Nam-U23 Đông Timor
19 giờ 30: U23 Brunei-U23 Lào
Ngày 16/6:
16 giờ: Nữ U23 Việt Nam-U23 Malaysia
19 giờ: Nữ U23 Indonesia-U23 Singapore
19 giờ: U23 Lào-U23 Brunei
Ngày 17/6:
19 giờ 30: Nữ U23 Singapore-U23 Indonesia
19 giờ: Nữ U23 Lào-U23 Malaysia
Ngày 18/6:
19 giờ 30: U23 Campuchia-U23 Việt Nam
19 giờ: U23 Brunei-U23 Myanmar
Ngày 19/6:
19 giờ 30: U23 Đông Timor-U23 Malaysia
19 giờ 30: U23 Lào-U23 Việt Nam
Ngày 21/6:
19 giờ 30: U23 Đông Timor-U23 Malaysia
19 giờ 30: U23 Campuchia-U23 Singapore
Ngày 21/6:
19 giờ 30: U23 Campuchia-U23 Thái Lan
19 giờ 30: U23 Lào-U23 Việt Nam
Ngày 22/6:
19 giờ 30: U23 Indonesia-U23 Singapore
19 giờ 30: U23 Brunei-U23 Malaysia
Ngày 24/6:
19 giờ 30: U23 Brunei-U23 Indonesia
19 giờ 30: U23 Lào-U23 Việt Nam
Ngày 28/6:
19 giờ 30: U23 Singapore-U23 Lào
19 giờ 30: U23 Malaysia-U23 Việt Nam
Ngày 29/6:
19 giờ 30: U23 Việt Nam-U23 Brunei
19 giờ 30: U23 Lào-U23 Malaysia
Ngày 30/6:
19 giờ 30: U23 Brunei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *