bóng da viet nam trung quoc

bóng da viet nam trung quoc

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trả lời phỏng vấn báo Thanh niên.
Trong khi đó, một thành viên khác của đoàn Việt Nam là Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã trả lời phỏng vấn về việc các dự án tỷ đô ở Việt Nam được dư luận quốc tế quan tâm.
Cụ thể, trả lời câu hỏi Việt Nam đang có những dự án nào khiến dư luận quốc tế quan tâm nhất, ông Dũng đã dẫn ra số liệu tổng hợp từ các tổ chức quốc tế.
Theo đó, Việt Nam có 5 thành tích, gồm: 1. Việt Nam xếp hạng 86 thế giới về năng lực cạnh tranh toàn cầu giai đoạn 2018-2019. 2. Việt Nam xếp hạng 86 thế giới về sáng tạo toàn cầu giai đoạn 2018-2019. 3. Việt Nam xếp hạng 42 toàn cầu về an ninh mạng toàn cầu 2019. 4. Việt Nam xếp hạng 68 toàn cầu về an ninh mạng toàn cầu giai đoạn 2018-2019. 5. Việt Nam xếp hạng 55 thế giới về an toàn, an ninh mạng, tăng 50 bậc so với năm 2010.
Về 5 dự án, Việt Nam có 3 dự án, gồm: Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xếp hạng 18/20, với thời gian hoàn thành dự án năm 2019; dự án Xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 được xếp hạng 27/50 quốc gia.
Về các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ xếp hạng 42/50 quốc gia. Dự án Sản xuất thiết bị ngân hàng mô – chấn thương tạng (do Bệnh viện TƯ Quân đội 108 chủ trì nghiên cứu và làm chủ công nghệ) được xếp hạng 48/76.
Ngoài các dự án, sản phẩm được nêu tên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh một số thành tựu của Việt Nam như: tăng trưởng kinh tế (dự kiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *