kq ty le bong da

kq ty le bong da

Theo TS Nguyễn Hồng Kiên (Bộ Xây dựng), các dự án trùng tu, bảo tồn nhà cổ ở Hà Nội có sự liên kết giữa các nhà trùng tu với các cơ quan quản lý. Có thể thấy, nhiều công trình di tích có hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Do vậy, cần phải có quy trình, phương án trùng tu chuẩn, có các nhà chuyên môn, cơ quan quản lý giám sát…
Tuy nhiên, ông Kiên cho rằng, việc bảo tồn, bảo quản các công trình di tích này phải gắn với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích. Nếu chỉ trùng tu, bảo quản không thôi sẽ ảnh hưởng đến giá trị nguyên bản của di tích.
Bảo tồn di tích phải gắn với phát huy giá trị của di tích, gắn với cộng đồng, gắn với phát triển du lịch, chứ không phải làm cho di tích xuống cấp, trở thành phế tích, ông Kiên nói.
Theo PGS.TS Lương Hồng Quang (Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia), việc trùng tu di tích cũng đang gặp khó vì một số quy định không còn phù hợp với thực tế, các văn bản pháp quy còn không phù hợp, hoặc chưa bao quát hết được những khó khăn và tồn tại trong thực tế.
PGS.TS Lương Hồng Quang cũng đề xuất cần phân loại di tích nhà cổ thành 3 loại, phân theo giá trị kiến trúc và kỹ thuật. Nếu nhà cổ được xếp vào nhóm di tích kiến trúc nghệ thuật, thì việc bảo tồn, bảo quản nhà cổ phải theo nguyên tắc và công năng nguyên thủy. Di tích kiến trúc nghệ thuật thì phải phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa và xã hội, có thể giữ nguyên kiến trúc cổ, hoặc xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội hoặc đưa ra khỏi di tích.
Bên cạnh đó, cũng phải phân biệt nhà cổ thuộc loại nào, thuộc loại cổ phần hay thuộc nhà nước quản lý. Đối với nhà cổ thuộc loại công sản thì sẽ giao nhà nước quản lý, còn nhà cổ thuộc loại tư sản thì phải giao cho tư nhân, vì di tích là tài sản quốc gia.
Còn PGS.TS Đặng Văn Bài cho rằng, việc bảo tồn và phát huy di tích là nhiệm vụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *