kq.bong da

kq.bong da

– Tên khoa học: Lychoptyles membranate.
– Họ: Lychoptyles.
– Tên tiếng Việt: Bệnh da cam.
Các tác giả nghiên cứu dịch tễ học bệnh da cam ở Việt Nam đã tiến hành thu thập, kiểm tra và phân tích số liệu người bệnh trong cả nước để đi đến kết luận rằng:
– Khoảng 200.000 người bị bệnh da cam có liên quan đến chất độc da cam/dioxin, trong đó có khoảng 80.000 trường hợp đã tham gia kháng chiến chống Mỹ và khoảng 50.000 người có tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc bệnh nhân da cam.
– Chất độc da cam/dioxin là một trong 4 chất độc hóa học (crom hóa học) mà Quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh hóa học ở Việt Nam. Trong chiến tranh (1950 – 1970), lượng chất độc hóa học mà quân đội Mỹ sử dụng tại miền Nam Việt Nam là rất lớn với khoảng hơn 80 triệu lít, chứa khoảng hơn 366kg chất độc hóa học các loại, bao gồm các loại như: Parathion (80 triệu lít), CS (5,4 triệu lít), rải xuống theo đúng cách tính của quân đội Mỹ là 16.000 lít.
Nghiên cứu cũng chỉ rõ:
– Chất độc da cam/dioxin có mặt ở tất cả các địa phương trong tỉnh.
– Tác hại của chất độc da cam/dioxin đối với con người và môi trường:
+ Chất độc da cam/dioxin là chất độc hóa học gây tác hại đặc biệt lớn đối với sức khỏe con người và môi trường. Trong đó, có một số loại bệnh có liên quan đến chất độc hóa học này, như: Các bệnh rối loạn chức năng thần kinh, bệnh giảm khả năng chú ý ở trẻ, bệnh tự kỷ, bệnh thận, bệnh ung thư, bệnh tim phổi, bệnh viêm da, bệnh thần kinh ngoại biên và những bệnh này có liên quan đến chất độc hóa học nói chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *