kèo bóng hom nay

kèo bóng hom nay

Cái gì không tốt cho gia đình thì mình không làm. Mình phải biết quan tâm lo lắng cho cuộc sống, cho vợ con, chứ đâu phải lúc nào mình cũng lo cho gia đình được ông giải thích thêm. Nói rồi, ông lại quay sang cười: Không phải là mình nói vậy để mọi người cười đâu, mà phải có cái tâm của mình nữa….
Ông kể tiếp: Khi vợ tôi bị tai biến, các con tôi đã nghĩ là tôi là người bất tài, mình là người vô dụng, không lo được công việc gia đình, vợ con, nên đã nghĩ là tôi bị mất chức trưởng phòng. Nhưng không phải. Tôi không nghĩ mình là người bất tài. Vợ tôi sinh được hai trai một gái, nhưng con gái thì đã mất vì bệnh, con trai thì đã có gia đình yên ấm, nên vợ con đã bỏ tôi đi. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là mình có lỗi với vợ con, vì mình không lo được cho vợ con. Mà không ai muốn như thế cả, tôi cũng vậy, cũng muốn làm ông này, ông kia, nhưng vợ con không chấp nhận. Rồi tôi mới nghĩ, mình không lo được cho vợ con, mình cũng như người có tội, nên mình phải gắng làm, phải lo cho gia đình. Rồi tôi nghĩ, mình là người có trách nhiệm với gia đình… Và từ đó, tôi đã quyết định thay đổi mình, tôi nghĩ là mình đang làm việc có ích và làm việc có ý nghĩa. Không phải mình có tội mà mình là người có lỗi, có những nỗi niềm riêng tư nên mình phải biết quan tâm đến gia đình….
Ông kể tiếp: Khi vợ tôi bị tai biến, các con tôi đã nghĩ là tôi là người bất tài, mình là người vô dụng, nên đã nghĩ là tôi bị mất chức trưởng phòng. Nhưng không phải. Tôi không nghĩ mình là người bất tài. Vợ tôi sinh được hai trai một gái, nhưng con gái thì đã mất vì bệnh, con trai thì đã có gia đình yên ấm, nên vợ con đã bỏ tôi đi. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là mình có lỗi với vợ con, vì mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *