kèo bong da hom nay

kèo bong da hom nay

Cũng cần khẳng định, sự việc này không ảnh hưởng gì đến các dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Các hợp đồng mà PVC ký với các nhà thầu phụ không có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng.
Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra toàn diện việc đầu tư, góp vốn, quản lý sử dụng vốn, tài sản tại PVN giai đoạn 2009-2013. Từ đó đến nay, Thủ tướng đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra, yêu cầu PVN nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân.
Ngày 5/1/2012, PVN có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhượng 3,55% vốn điều lệ tại PVC khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 7/8/2012, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.
Ngày 13/8/2012, PVN có văn bản báo cáo đồng ý về chủ trương chuyển nhượng 3,75% vốn điều lệ tại PVC. Ngày 12/10/2012, PVC có văn bản đề nghị PVN và các cơ quan chức năng hỗ trợ bán bớt phần vốn, giảm tỷ lệ nắm giữ của tập đoàn tại PVC xuống 20%. Việc chuyển nhượng này được thực hiện sau khi Thủ tướng có công văn yêu cầu Tập đoàn Dầu khí thực hiện đúng quy định về đầu tư và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Tháng 12/2012, PVN ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn tại PVC cho PVC – Hà Nội, thu về 4.000 tỷ đồng.
Theo kết luận của Thủ tướng, việc hợp tác giữa PVC và PVN dẫn đến thua lỗ, tự ý làm mất vốn tại PVC. Trách nhiệm này thuộc về PVN, PVC và các đơn vị, cá nhân liên quan.
Đến nay, PVN đã có báo cáo Bộ Công an và đề nghị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, tài liệu sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Thanh tra Chính phủ cho rằng, để xảy ra những sai phạm trên, theo Thanh tra Chính phủ, có trách nhiệm liên quan của lãnh đạo Bộ Công thương, cụ thể:
Thứ nhất, trách nhiệm liên quan đến chủ trương cho PVN tạm thời tiếp nhận,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *