báo thái lan bóng đá

báo thái lan bóng đá

Nhân dịp khai mạc trưng bày, giới thiệu sách, các nhà nghiên cứu và công chúng quan tâm được tham gia trải nghiệm Sưu tầm cổ vật – Tìm về văn hóa cổ và Sưu tầm cổ vật – Tìm về văn hóa thời dựng nước.
Đây là lần đầu tiên, cổ vật thời văn hóa Đông Sơn được đem ra trưng bày một cách công khai và trực tiếp cho công chúng, trong không gian trưng bày mở. Người xem sẽ được cung cấp nhiều tài liệu quan trọng, qua đó có thể hiểu sâu hơn về cổ vật thời đại Đông Sơn.
Trưng bày giới thiệu những cổ vật có giá trị về lịch sử, văn hóa thời văn hóa Đông Sơn qua các bộ sưu tập: Đồ đá Đông Sơn (thế kỷ 4-6 sau công nguyên; đồ đồng sinh hoạt thời Đông Sơn (thế kỷ 4-6 sau công nguyên; đồ gốm sinh hoạt, trang sức thời Đông Sơn) và các nền văn hóa Đông Sơn nổi bật như: trống đồng, sưu tập gốm thời Đông Sơn (thế kỷ 4-6 trước công nguyên), sưu tập tiền cổ Đông Sơn, sưu tập gốm hoa nâu, sưu tập gốm Cây Mai, sưu tập đồ đồng trang sức thời Đông Sơn, đồ gốm sinh hoạt, sưu tập đồ đồng trang sức thời đại Đông Sơn và các nền văn hóa Đông Sơn nổi bật.
Một số cổ vật của nền văn hóa Đông Sơn được trưng bày tại trưng bày.
Tại trưng bày, công chúng yêu thích có cơ hội được tiếp cận với bộ sưu tập gồm 4.000 cổ vật tiêu biểu, quý hiếm, được khai quật từ các di chỉ khảo cổ học Đông Sơn, đặc biệt là những cổ vật thuộc nền văn hóa Đông Sơn như trống đồng thời văn hóa Đông Sơn (thế kỷ 5), sưu tập công cụ lao động bằng đồng (thế kỷ 1-3 sau công nguyên), các loại rìu, lưỡi cày thời văn hóa Đông Sơn, sưu tập trống đồng, bộ sưu tập bình gốm hoa lam (thế kỷ 3), sưu tập bình gốm hoa nâu (thế kỷ 1-10 sau công nguyên), sưu tập bình gốm hoa lam (thế kỷ 1-10 sau công nguyên), bộ sưu tập gốm Cây Mai (thế kỷ 10-14 sau công nguyên), các loại bình, vò đồ gốm men nâu thời văn hóa Đông Sơn…
Trưng bày Văn minh sông Hồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *