keo bóng đá c1

keo bóng đá c1

– Điều kiện xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017, đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 12 và có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18.00 trở lên đối với trình độ đại học của ngành Y khoa.
– Điều kiện xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017, đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 12 và có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18.00 trở lên đối với trình độ cao đẳng ngành Y khoa.
2. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.
3. Thí sinh trúng tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.
4. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành/nhiều trường trong đợt xét tuyển nhưng phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1 trước cho nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 có xét đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 mới xét đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 mới xét đến nguyện vọng 3).
5. Thí sinh được xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.
6. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định trong các đợt xét tuyển.
7. Theo dõi thông tin trên website của trường.
8. Thí sinh được phép dùng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để đăng ký xét tuyển sau khi đã tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, trong đó có ít nhất một bài thi/môn thi (hoặc một môn thi) có điểm công bố trên mạng trùng với điểm thi và điểm ưu tiên của thí sinh.
Điều kiện này không áp dụng cho thí sinh thi các bài thi/môn thi thành phần của bài thi tổ hợp để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng do các trường đại học chủ trì.
9. Thí sinh được phép đăng ký xét tuyển vào nhiều trường.
10. Thí sinh được phép đăng ký xét tuyển ở nhiều nguyện vọng.
11. Thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng.
12. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo nhóm trường.
13. Thí sinh được phép đăng ký cùng lúc vào 3 hay nhiều trường trung học phổ thông.
14. Thí sinh được đăng ký thi THPT nhiều môn để có nhiều cơ hội xét tuyển.
15. Thí sinh có thể chọn môn dự thi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *