bóng đá pháp gặp thụy sĩ

bóng đá pháp gặp thụy sĩ

Ông cũng là thầy giáo, người truyền lửa cho rất nhiều học sinh, sinh viên trên toàn thế giới với những bài giảng không giống ai.
Ông đã xuất bản được 14 cuốn sách, trong đó có một số cuốn xuất bản tại Hoa Kỳ, Pháp, Đức.
Cuốn sách mới xuất bản có tên Sự thật của khoa học trong bóng đá xuất bản tại Việt Nam.
Ông là tác giả của hơn 100 bài giảng và bài viết chuyên đề tại nhiều nước trên thế giới.
Ông là chuyên gia huấn luyện, giảng dạy bóng đá cho sinh viên, học sinh, là giáo viên thỉnh giảng tại các trường đại học của nhiều nước.
Các bài giảng, bài viết của ông là những công trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao.
Năm 2000, ông được bầu là một trong số mười người trẻ nhất thế giới có ảnh hưởng đến cách mạng thông tin toàn cầu (Global Think Tank). Trong danh sách này còn có hai nhà khoa học người Trung Quốc là Lưu Chấn Vân và Ngô Kính Trung.
H.K

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *