lich đá ngoại hạng anh

lich đá ngoại hạng anh

Khi nhìn thấy những bức ảnh này trong một chương trình truyền hình của Pháp, tôi chợt nhận ra rằng: Người Việt Nam mình thật đẹp. Tôi không thể tin được rằng người Việt Nam mình có thể đẹp đến thế trong cái thời khắc tuyệt đẹp và đầy ngẫu nhiên này. Những bức ảnh này đã minh chứng cho ý chí của người Việt Nam là: không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Có thể người Việt mình không giàu, nhưng không thể không giữ văn hóa.
Có những bức ảnh đẹp làm nên vẻ đẹp cho đất nước, nhưng cũng có những bức ảnh chỉ là một trong nhiều bức ảnh đẹp làm nên vẻ đẹp cho đất nước.
Với một cái nhìn rộng mở và nhân văn, tôi tin rằng các nhà nhiếp ảnh Việt cũng không kém cạnh ai. Những người đã đoạt được Giải thưởng Ảnh báo chí thế giới đều là các nhà nhiếp ảnh Việt Nam. Họ đã cho chúng ta thấy: một đất nước dù còn nghèo khó, nhưng không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Một đất nước Việt Nam tươi đẹp, không có tham nhũng, không có những tiêu cực, thì không thể nào có tội phạm.
Có người nói tôi không tin vào mắt mình, vào tay mình và vào máy ảnh. Nhưng tôi có niềm tin rằng: các tác phẩm của người Việt mình sẽ không làm cho người Pháp phải ngạc nhiên, bởi vì chúng ta có những tác phẩm đẹp làm nên vẻ đẹp cho đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *