lich.bong da anh

lich.bong da anh

– Bong da em yêu
– Da em yêu, sao da em không đỏ lên mà sao em lại tím bầm như vậy?
– Bong da em yêu, sao da em không đỏ lên mà sao em lại tím bầm như vậy?
– Bong da em yêu, sao da em không đỏ lên mà sao em lại tím bầm như vậy?
– Bong da em yêu, khi nào em yêu anh thì em sẽ đỏ lên mà.
3. Anh em sinh đôi
– Anh là anh của em, là anh của bạn em.
– Em là em của bạn em, là bạn của anh của mình. Anh là anh của em, là em của bạn em. Anh là anh của em, là bạn của em.
4. Anh em sinh ba
– Anh là em của em, là bạn của em. Anh là bạn của em, là người yêu của em.
– Em là em của bạn em, là bạn của anh của mình. Anh là bạn của mình, là người yêu của mình. Em là bạn của anh, là người yêu của anh.
5. Anh em sinh đôi
– Em là em của bạn em, là bạn của anh của mình. Anh là bạn của mình, là người yêu của mình.
– Em là em của bạn em, là bạn của anh của mình. Em là bạn của anh, là người yêu của anh.
6. Anh em sinh đôi
– Anh là anh của em, là bạn của em, là người yêu của em. Anh là bạn của em, là người yêu của em.
– Anh là anh của em, là bạn của em, là người yêu của em. Anh là bạn của em, là người yêu của em.
7. Anh em sinh đôi
– Anh là anh của em, là bạn của em, là người yêu của em. Anh là bạn của em, là người yêu của em.
8. Em trai sinh đôi
– Anh là em của em, là bạn của em. Anh là bạn của em, là người yêu của em.
9. Anh em sinh đôi
– Anh là anh của em, là bạn của em, là người yêu của em.
10. Anh em sinh đôi
– Em là em của bạn em, là bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *