bang sep hang bong da

bang sep hang bong da

Lịch sử là một cuộc đấu tranh giữa hai phe, trong đó có một bên là sự lựa chọn giữa lý tưởng và lịch sử. Lịch sử là sự đấu tranh cho một Trung Quốc hùng mạnh. Lịch sử cũng là đấu tranh cho Việt Nam độc lập, thống nhất và hùng cường. Lịch sử cũng là niềm hy vọng của dân tộc Việt Nam không chỉ để giữ gìn độc lập chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, để phát triển đất nước mà còn để giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta có thể thấy qua các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có quá trình lịch sử lâu dài, đã từng trải qua những cuộc chiến tranh, những thất bại, tổn thất, đã từng vượt qua những khó khăn, gian khổ, mất mát và đã từng thất bại, đã bị cô lập, thì họ có một sự tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi, vào thành tựu của Trung Quốc, ông Triệu chia sẻ.
Các nhà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung Quốc trước đây và hiện nay cũng như vậy. Chúng ta mong mỏi Trung Quốc có thể tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh và bền vững, có thể tiếp tục thực hiện chính sách hiện hành. Chúng ta mong muốn và hy vọng, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác sẽ có tiếng nói khách quan, trung thực trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực này, ông Triệu nói.
Trong khi đó, ông Dương Trung Quốc – đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai – cho rằng: Chúng ta mong muốn Trung Quốc có những bước phát triển tốt đẹp.
Ông Quốc cũng đặt vấn đề, liệu có phải chính việc chúng ta là nước đang phát triển, đang ở giai đoạn còn khó khăn, đang trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta mong muốn Trung Quốc có những bước phát triển tốt đẹp hay không?
Ông Quốc khẳng định: Chúng ta cần mong muốn có môi trường hòa bình cho phát triển, cho hợp tác và cũng cần mong muốn quan hệ hữu nghị bình đẳng, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Nhưng nếu quan hệ Việt Nam –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *