bang dau bong da seagame 31

bang dau bong da seagame 31

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, sau khi được chấp thuận cho liên kết thành lập công ty, tháng 10-2012, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội đề nghị cho phép công ty này được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công trình trên đất của các tổ chức, cá nhân đang thuê của nhà nước để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ.
Tuy nhiên, ngày 7-1-2013, Bộ NN&PTNT gửi công văn đề nghị dừng dự án này. Ngày 9-1-2013, Bộ này đề nghị TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng xem xét cho phép Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tiếp tục triển khai dự án theo ý kiến của Bộ NN&PTNT.
Cũng theo văn bản này, Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình không đủ khả năng để thực hiện dự án.
Ngày 18-8-2013, Bộ NN&PTNT có văn bản gửi Thủ tướng, trong đó nêu rõ Bộ đã phê duyệt kế hoạch liên kết hợp tác với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty VPF và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VPF để xây dựng trung tâm phát triển công nghệ cao.
Việc đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án của Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình là không có cơ sở thực hiện – công văn của Bộ NN&PTNT nêu rõ.
Theo Tuổi trẻ
Từ khóa: Hà Nội, hợp tác, nông nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *