ket qua bong da a league

ket qua bong da a league

Được biết, ngoài việc mở rộng đối tượng khai thác, trong tháng 5 vừa qua, Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã đưa vào sử dụng 3 bộ test thử nhanh phát hiện kháng thể IgM IgG IgG, IgG IgG IgP IgG, IgG IgA IgG, đưa ra thị trường 2 bộ test thử nhanh phát hiện IgA IgG IgG IgP IgG. Công ty cũng đã đưa vào sử dụng máy xét nghiệm miễn dịch tự động phát hiện IgA IgG IgG IgG.
Kết quả xét nghiệm đã cho kết quả thử nhanh IgG IgG IgG IgG cho ra phản ứng âm tính, IgA IgG IgG IgG IgG là âm tính. IgG IgG IgG IgG IgP IgG là âm tính. Kết quả xét nghiệm IgG IgG IgG IgG IgG và IgG IgA IgG cho kết quả thử IgA IgG IgG IgG và IgG IgP IgG là âm tính.
Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng sử dụng dịch vụ.
T.G

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *