bóng đá lưu trực tiếp

bóng đá lưu trực tiếp

– Từ 01/01/2016: Báo chí điện tử trong nước được phép đưa tin trên báo hình của các cơ quan báo chí có trụ sở tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan báo chí trong nước) nếu có phiên bản tiếng Việt. Các báo điện tử chưa có phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài, chỉ được khai thác nội dung từ báo hình trong nước.
Từ 01/01/2017: Ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền trên internet, báo điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp;
– Từ 01/01/2018: Ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền trên internet;
– Từ 01/01/2019: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền trên internet;
– Từ 01/01/2020: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền trên internet;
– Từ 01/01/2021: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền trên internet;
– Từ 01/01/2022: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền trên internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *