lịch thi đấu bóng đá la li ga

lịch thi đấu bóng đá la li ga

Ngày 27/7:
– Lượt trận thứ nhất các bảng A, B, C, D:
Lượt trận thứ hai các bảng A, B, C, D
Lượt trận thứ ba các bảng A, B, C, D
Lượt trận thứ tư các bảng A, B, C, D
Lượt trận thứ năm các bảng A, B, C, D
Lượt trận thứ sáu các bảng A, B, C, D
Ngày 28/7:
Lịch thi đấu các đội nhóm A (Championship) lượt trận thứ hai vòng bảng
Ngày 27/7:
– Lượt trận thứ nhất các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ hai các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ ba các bảng A, B, C, D
Ngày 29/7:
– Lượt trận thứ nhất các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ hai các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ ba các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ tư các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ năm các bảng A, B, C, D
Ngày 30/7:
– Lượt trận thứ nhất các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ hai các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ ba các bảng A, B, C, D
Ngày 1/8:
– Lượt trận thứ nhất các bảng A, B, C, D (lượt trận thứ hai)
– Lượt trận thứ hai các bảng A, B, C, D (lượt trận thứ ba)
Ngày 2/8:
– Lượt trận thứ nhất các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ hai các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ ba các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ tư các bảng A, B, C, D
Ngày 8/8:
– Lượt trận thứ nhất các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ hai các bảng A, B, C, D
– Lượt trận thứ ba các bảng A, B, C, D
+ Các trận tứ kết sẽ diễn ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *