lich đá banh hom nay

lich đá banh hom nay

– Các bạn sinh viên có thể đến tham gia, cùng nhau làm việc. Ngoài ra, chúng tôi có thể bán những đồ lưu niệm nhỏ cho các bạn.
– Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, sẽ có người trả tiền, nhưng bạn nào muốn mua thì hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại 0987171221 để tôi mang đồ đến cho.
– Các bạn sinh viên đến đây có thể tự mang đồ.
– Chúng tôi có bán những đồ lưu niệm nhỏ để các bạn có thể mua về làm kỷ niệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *