ket qua bong da anh hom qua

ket qua bong da anh hom qua

Tý nữa qua qua em, em đã quên anh là ai, mà quên em là ai rồi.
Em vẫn nhớ đến anh với tất cả những gì của anh từng có, từng có.
Em vẫn nhớ đến anh nhưng với vị thế không có gì, không danh vọng, hay vật chất nào hết.
Em vẫn nhớ đến anh nhưng với một nỗi đau, sự dằn vặt, sự dằn vặt lớn nhất, em đã không biết mình đã yêu anh đến thế nào. Đã có lúc em đã muốn buông tay…
Em vẫn nhớ đến anh, nhưng anh ở đâu trong trái tim em?
Có chăng em nhớ về anh, chỉ là nhớ về vị trí hiện tại, mà thôi.
Em vẫn thường xuyên gặp anh, nhưng anh không cho em gọi tên anh, không cho em được nhìn thấy anh, chỉ có điều anh không cho em nhìn thấy anh, không cho em được nghe anh nói.
Em vẫn thường xuyên gặp anh, nhưng anh chỉ cho em thấy vị trí của anh, còn anh thì không cho em được nhìn thấy anh, không cho em được nghe anh nói.
Em vẫn thường xuyên nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn không cho em gặp anh, chỉ có điều anh không cho em nhìn thấy anh, không cho em nghe anh nói.
Em vẫn thường xuyên gặp anh, nhưng anh chỉ cho em thấy vị trí của anh, còn anh thì không cho em được thấy anh, không cho em nghe anh nói.
Em vẫn thường xuyên nhìn thấy anh, nhưng anh chỉ cho em thấy vị trí của anh, còn anh thì không cho em được nhìn thấy anh, không cho em nghe anh nói.
Anh vẫn thường xuyên nhìn thấy em, nhưng anh chỉ cho em thấy vị trí của anh, còn anh thì không cho em được nhìn thấy anh, không cho em nghe anh nói.
Mỗi khi nghe anh nói, lòng em như xát muối, chỉ có anh thấy mình em, em vẫn luôn mong muốn được yêu anh, chỉ mong được nhìn thấy anh.
Anh biết không, mỗi khi nghe anh nói, lòng em như xát muối, chỉ có anh thấy mình em, em vẫn luôn mong muốn được yêu anh, chỉ mong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *