ket qua bong da copa america hom nay

ket qua bong da copa america hom nay

THS. Bùi Đức Tiến. (NCS)
Trường Đại học FPT:
– Tuyển sinh hệ Đại học: Thí sinh dự thi theo các chuyên ngành: Toán-Tin, Công nghệ thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật phần mềm và Mạng máy tính, Quản trị kinh doanh, Quản trị bệnh viện, Marketing, Tài chính – Ngân hàng.
– Tuyển sinh hệ Cao đẳng: Thí sinh dự thi theo chuyên ngành: Toán-Tin, Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Quản trị kinh doanh, Quản trị bệnh viện, Kế toán, Tiếng Anh.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội):
– Khoa Giáo dục (GD) là ngành duy nhất không tuyển sinh khối C.
Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM:
– Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến tuyển 1.800 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo đại học và 600 chỉ tiêu cho ngành đào tạo cao đẳng các ngành kỹ thuật điện tử-viễn thông; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật y sinh.
– Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến tuyển 3.300 chỉ tiêu cho 12 ngành đào tạo.
Trường Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội:
– Trường Đại học Kinh tế – Luật dự kiến tuyển 2.500 chỉ tiêu vào hệ Đại học các ngành kinh tế; Kế toán; Quản trị kinh doanh.
– Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM:
– Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự kiến tuyển 2.600 chỉ tiêu cho 5 ngành đào tạo.
– Trường Đại học Quốc tế dự kiến tuyển 2.300 chỉ tiêu.
Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM:
– Trường ĐH CNTT-TT dự kiến tuyển 800 chỉ tiêu cho 4 ngành đào tạo.
– Trường ĐH Quốc tế dự kiến tuyển 700 chỉ tiêu cho 4 ngành đào tạo.
– Trường Đại học Công nghệ thông tin dự kiến tuyển 1.300 chỉ tiêu cho 3 ngành đào tạo.
Trường Đại học Bách khoa TP.CHM:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *