bóng đá ngày 11 6

bóng đá ngày 11 6

+ Lịch trực tiếp ngày 11/8:
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Arsenal và Napoli, lúc 1h45, ngày 12/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/8 Europa League giữa Benfica và Valencia, lúc 3h05, ngày 12/8, K+PC
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Villarreal và Zenit St Petersburg, lúc 3h05, ngày 13/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Inter Milan và Lyon, lúc 2h05, ngày 15/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Atletico Madrid và Chelsea, lúc 23h55, ngày 14/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Liverpool và Napoli, lúc 3h05, ngày 15/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Ajax và Lyon, lúc 3h05, ngày 16/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Inter Milan và Valencia, lúc 3h05, ngày 16/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Napoli và Ajax, lúc 3h05, ngày 17/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Atletico Madrid và Lyon, lúc 3h05, ngày 15/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Liverpool và Ajax, lúc 3h05, ngày 16/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Arsenal và Napoli, lúc 2h05, ngày 17/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Benfica và Valencia, lúc 3h05, ngày 19/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Napoli và Lyon, lúc 3h05, ngày 21/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Atletico Madrid và Arsenal, lúc 3h05, ngày 21/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Liverpool và Ajax, lúc 3h05, ngày 22/8, K+PM
Trận lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa Porto và Juventus, lúc 2h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *