ket qua bong da cup c1 chau a

ket qua bong da cup c1 chau a

1.4 Quy đổi điểm trung bình lớp 8, lớp 10, lớp 11, lớp 12 theo thang điểm 10
2. Quy đổi điểm trung bình lớp 12 học kỳ 1, lớp 12 học kỳ 2, lớp 11 học kỳ 1 theo thang điểm 20
3. Quy đổi các kỳ học lớp 12 (theo thang điểm 20)
3. Quy đổi các kỳ thi lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
4. Quy đổi các kỳ thi lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
5. Đối với các trường tuyển sinh vào lớp 10 chuyên
6. Đối với trường ngoài công lập:
7. Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
PV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *