bong da so12

bong da so12

Những người tiêu dùng bị móc túi vô tội vạ, nhà nước thất thu ngân sách, môi trường sống bị đầu độc một cách vô tội vạ.
Những người làm truyền thông, báo chí, những người tham gia mạng xã hội, những người tham gia truyền thông và cả những người tiêu dùng… có phải là những tội đồ không?
Không, không phải, không phải, không phải. Mà là người tiêu dùng bị móc túi vô tội vạ, nhà nước thất thu ngân sách, môi trường sống bị đầu độc một cách vô tội vạ.
Không thể chấp nhận một thực tế là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam mà chỉ toàn thấy những hàng Tàu có bao bì, nhãn mác, tên tuổi na ná, toàn Made in China, Made in Vietnam….
Không thể chấp nhận một thực tế là những thương hiệu hàng đầu thế giới của những nước có nền công nghiệp phát triển cũng đều gắn Made in China vào sản phẩm của mình.
Không thể chấp nhận một thực tế là những thương hiệu hàng đầu thế giới của những nước phát triển cũng đều gắn Made in China vào sản phẩm của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc, những thương hiệu này đã bị đầu độc, bị ăn bẩn bởi người Việt, bởi những người tiêu dùng Việt, bởi những doanh nghiệp Việt.
Không thể chấp nhận được, khi hàng triệu người Việt đều mua hàng Tàu, mà vẫn ung dung xài hàng Việt.
Người Việt Nam mua hàng Việt Nam không chỉ để xài, mà còn để làm quà tặng, làm phương tiện quảng bá tinh thần Việt Nam, tinh thần dân tộc Việt Nam. Hàng Việt Nam mà lại toàn hàng Tàu, sao có thể gọi là tinh hoa Việt Nam.
Không thể chấp nhận được, khi không chỉ người Việt đầu độc nhau mà còn đầu độc người tiêu dùng.
Hàng triệu người Việt dùng hàng Tàu, nhưng không hề biết mình đang mua hàng Việt, mà lại xài hàng Tàu, đang đầu độc và giết chết tinh hoa Việt Nam.
Không thể chấp nhận được, khi hàng triệu người Việt dùng hàng Việt mà không hề biết mình đang xài hàng Tàu, mà lại xài hàng Việt, đang đầu độc và giết chết tinh hoa Việt Nam.
Không thể chấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *