bong da truc tiep vn

bong da truc tiep vn

– Bước 3: Trong trang web, bạn bấm vào mục Thiết lập là sẽ có một trang mới xuất hiện, lúc này để truy cập vào trang bạn hãy nhập lại địa chỉ email hoặc số điện thoại.
– Bước 4: Để thiết lập các thông tin cá nhân như tên, email, số điện thoại…
– Bước 5: Đăng nhập email hoặc số điện thoại của bạn. Trong trang mới này bạn sẽ thấy có nhiều lựa chọn như:
+ Chọn vào mục Bảo mật: Nhập số điện thoại và email mà bạn muốn thiết lập bảo mật cho tài khoản. Nhấn chuột vào đây để đăng nhập.
+ Chọn vào mục Xác minh 2 lớp: nhập số tài khoản, email cá nhân của bạn. Nhấn chuột vào đây để đăng nhập vào tài khoản.
+ Chọn mục Thông báo đăng nhập: Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu và mã xác minh.
+ Chọn mục Xác nhận 2 yếu tố: Nhập số xác minh bạn muốn sử dụng và nhấn nút OK.
+ Chọn vào mục Xác nhận gửi đến hộp thư thoại: nhập số điện thoại và email của bạn (hoặc gửi email cho người khác). Nhấn nút OK.
– Bước 6: Nhập vào tên email và mật khẩu. Trong mục Mật khẩu chỉ cần nhập địa chỉ email mà bạn muốn nhập mật khẩu. Để nhập vào mật khẩu, bạn sẽ phải điền vào ô trống để tạo mật khẩu bằng số điện thoại để có thể kích hoạt lại.
– Bước 7: Trong trang mới này, bạn sẽ thấy những lựa chọn như:
+ Kích hoạt lại email đã gửi và kiểm tra email có gửi đến hay email chưa gửi;
+ Kích hoạt lại tài khoản cá nhân đã bị khóa. Để mở lại email đã gửi, bạn nhấn vào đây để kích hoạt lại.
+ Nếu bạn không kích hoạt lại email đã gửi, bạn cần liên lạc với người gửi để lấy địa chỉ email. Bạn có thể liên lạc theo số điện thoại hoặc địa chỉ email để có thể nhập vào địa chỉ email.
+ Kích hoạt các thông báo đăng nhập: bạn có thể kích hoạt tài khoản bằng cách nhập số điện thoại hoặc số CMND kèm theo email đã liên lạc để mở chức năng đăng nhập. Bạn cũng có thể tạo các thông báo đăng nhập bằng phím tắt.
+ Kích hoạt thông báo bằng cách nhập số tài khoản, email cá nhân, mật khẩu và mã xác thực.
+ Nhập vào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *