bong da trực tiếp vtv6

bong da trực tiếp vtv6

– Tòa soạn có thiết kế bố trí thêm một số chuyên mục, chuyên trang, như: Hộp thư Truyền hình Quốc hội, Báo Đại biểu Nhân dân,..
+ Thời điểm: Từ 06h00, ngày 25 tháng 01 năm 2018 (thứ 2)
– Nội dung: Tất cả các số báo in trên ấn phẩm Lao động & Xã hội, trân trọng kính mời bạn đọc đón xem.
+ Hình thức: Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (có địa chỉ truy cập: www.nhandan.com.vn);
+ Phát thanh:
( có đường dẫn http://www.nhandan.com.vn);
(Có thể tải toàn bộ nội dung trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, link tải trên VOV.
+ Truyền hình:
(có thể tải toàn bộ nội dung trên báo điện tử VTV.vn, link tải trên VOV.
+ Phát thanh:
(có thể tải toàn bộ nội dung trên báo điện tử VOV.
+ Tiếng dân tộc:
(có thể tải trên các hệ phát thanh của VOV, như VOV4, VOV6);
+ Tiếng Anh:
(được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 16/11/2013).
+ Thể thao:
(số 02/2016).
+ Thể thao 24/7:
(số 25/7).
+ Thể thao Việt Nam (phát trực tiếp trên kênh sóng VTC3, VOVTV có đường dẫn www.vtc.gov.vn và trên mạng Internet);
(số 02/2016).
+ Tin tức:
(số 02/2016).
(Nguồn: Báo điện tử VTC News)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *