bong da trưc tiep

bong da trưc tiep

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác gia đình, từ đó xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (thuộc Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) đã phối hợp với Tổ chức phi chính phủ Plan thực hiện dự án Ứng dụng và phát triển mạng lưới kết nối (gọi tắt là dự án S4G) tại 6 tỉnh.
Tại tỉnh Bình Dương, dự án S4G triển khai tại 3 xã: Tân Vĩnh Hiệp, Tân Bình và Tương Bình Hiệp (thị xã Tân Uyên), với hoạt động trọng tâm: nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ xã, cán bộ cộng tác viên cơ sở; nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động tại địa bàn dân cư; tăng cường hợp tác giữa cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong quá trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình; vận động sự tham gia của nam giới trong phòng, chống bạo lực gia đình…
Đến nay, dự án đã có nhiều mô hình và cách làm hay trong phòng, chống bạo lực gia đình, như: triển khai lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương; thành lập mô hình can thiệp, quản lý, giáo dục sau can thiệp cho phụ nữ tại địa bàn; thành lập các câu lạc bộ nam giới với phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nạn nhân bị bạo lực gia đình; vận động nam giới chia sẻ công việc trong gia đình…
Tại tỉnh Đồng Nai, dự án S4G triển khai từ tháng 11-2013 đến tháng 5-2018, thực hiện tại xã Hưng Định, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai với các hoạt động: thành lập Câu lạc bộ nam giới với phòng chống bạo lực gia đình cấp xã, tập huấn cho cán bộ quản lý của địa phương, nam giới tham gia các buổi tập huấn nâng cao năng lực về các kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng; truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao năng lực can thiệp, tư vấn cho nam giới về phòng tránh bạo lực gia đình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *